Vammaisfoorumi
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Lausunto – Hallituksen esityksestä eduskunnalle digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 30.04.2024

Takaisin Lausunnot -listaukseen

Lausunto – Hallituksen esityksestä eduskunnalle digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 30.04.2024

 

Vastaanottaja: Valtiovarainministeriö

Asia: VN/9102/2023

Ajankohta: 30.4.2024

Vammaisfoorumi on 27 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena on YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskevan sopimuksen mukaisesti edistää vammaisten ihmisten tasa-arvoa ja yhdenvertaisen osallistumisen mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Vammaisfoorumi edustaa jäsenjärjestöjensä kautta noin 223 000 vammaista ja pitkäaikaissairasta ihmistä.

Vammaisfoorumi kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa asiasta ja kannattaa esitystä.

Vammaisfoorumi ry

Anni Kyröläinen                                     Veera Florica Rajala

pääsihteeri                                              puheenjohtaja

p. 045 217 4936                

anni.kyrolainen@vammaisfoorumi.fi

Skip to content