2021 Lausunnot ja kannanotot

 • Lausunto: Laki jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta 26.5.2021

  - Vammaisfoorumi ry                                               Kirjallinen asiantuntijalausuntoHandikapp forum rfFinnish disability forum                                        24.5.2021 Eduskunta Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta tyv (at) eduskunta.fi Viite: HE 76/2021 vp…
 • Lausunto: Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskukseen ja liittyvät lait 19.5.2021

  - Vammaisfoorumi ry                                               Kirjallinen asiantuntijalausuntoHandikapp forum rfFinnish disability forum                                        18.5.2021 EduskuntaSivistysvaliokuntasiv (at) eduskunta.fi Viite: HE 76/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi…
 • Lausunto: Valtioneuvoston selvitys: EU:n vammaisstrategia 18.5.2021

  - Vammaisfoorumi ry                               Kirjallinen asiantuntijalausuntoHandikapp forum rfFinnish disability forum                        17.5.2021 EduskuntaSosiaali- ja terveysvaliokuntastv (at) eduskunta.fi Asia: E 44/2021 vp Valtioneuvoston selvitys:…
 • Lausunto: Luonnos korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelmaksi 7.5.2021

  - Vammaisfoorumi ry                               LausuntoHandikapp forum rfFinnish disability forum                        7.5.2021 Luonnos korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelmaksi Opetus- ja kulttuuriministeriö pyysi lausuntoa selvityshenkilö, erityisasiantuntija Tapio Kosusen…
 • Lausunto: Perustuslakivaliokunnalle sote-uudistuksesta 22.4.2021

  - Vammaisfoorumi ry                                                     Kirjallinen asiantuntijalausuntoHandikapp forum rfFinnish disability forum                                              21.4.2021 Eduskunta Perustuslakivaliokunta pev@eduskunta.fi Asia: HE 241/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden…
 • Lausunto: Valas III Liikkumisen tuen kokonaisuuden kuulemistilaisuus 19.4.2021

  - Vammaisfoorumin kirjallinen lausunto 19.4.2021 järjestetyssä liikkumisen tuen kokonaisuutta koskevassa kuulemistilaisuudessa. 16 § Liikkumisen tuki Vammaisella henkilöllä on oikeus saada liikkumisen…
 • Lausunto: Valas III Vammaispalvelulakiesityksen taloudelliset tukitoimet 19.4.2021

  - Vammaispalvelulakiesityksen taloudelliset tukitoimet Kuulemistilaisuus 19.4.2021 Puheenvuoron pitäjä: Henrik Gustafsson Vammaisfoorumin mielestä tarvitaan laissa säädettyjä taloudellisia tukitoimia vammasta aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi…
 • Lausunto: Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaehdotus

  -                  15.4.2021 Lausuntopyyntö: Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaehdotus ja ympäristöselostus Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/8737/2019 Vammaisfoorumi on…
 • Lausunto: Hallituksen esitys laiksi liikkumisvapauden ja lähikontaktien väliaikaisesta rajoittamisesta 29.3.2021

  - Vammaisfoorumi ry                                                     LausuntoHandikapp forum rfFinnish disability forum                                              28.3.2021    EduskuntaSosiaali- ja terveysvaliokuntastv(at)eduskunta.fi Asia: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikkumisvapauden ja…
 • Kirjallinen asiantuntijalausunto: Eduskunnan tarkastusvaliokunta säädösehdotusten vaikutusarvioinnista

  - Vammaisfoorumi ry                                                     Kirjallinen asiantuntijalausuntoHandikappforum rfFinnish Disability Forum                                                                                        22.3.2021 Eduskunta                                                                                          Tarkastusvaliokuntatrv (at) eduskunta.fi                                                        Asia:             Eduskunnan Tarkastusvaliokunta käsittelee omana asianaan…