Vammaisfoorumi
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kannanotto – kirjallinen kannanotto Vanen toimintaohjelmakuulemiseen 15.02.2024

Takaisin Lausunnot -listaukseen

Kannanotto – kirjallinen kannanotto Vanen toimintaohjelmakuulemiseen 15.02.2024

Vammaisfoorumi kiittää kutsusta Vanen toimintaohjelman kuulemiseen ja esittää seuraavia kehittämiskohteita.

Esteettömyyden edistäminen ja yhdenvertaisuuslain valuviat

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on suositellut esteettömyyslainsäädännön laajentamista koskemaan olemassa olevia yleisön käyttöön tarkoitettuja tiloja sekä yleisiä alueita, ja sisällyttämään lainsäädäntöön niiden osalta velvoitteen helppojen esteettömyyskorjausten toteuttamiseen. Vammaisfoorumi kannattaa tätä valtuutetun esitystä.

Vammaisfoorumi toteaa, Arava -rahan pienentäminen (v. 2022) esteettömyyskorjauksiin on selkeä heikennys, koska arviolta 70 % asunnoista ei edelleenkään ole esteettömiä. Yhdenvertaisuuslaissa ei säädetä esteettömyyden laiminlyöntiä syrjinnäksi. Siten osa yhdenvertaisuuslain osittaisuudistuksesta jäi toteutumatta. Esimerkiksi talonyhtiöitä ei erikseen mainita yhdenvertaisuuslaissa.

Hyvinvointialueiden palvelut sakkaavat ja vammaisten osallistuminen vaarassa

Vammaisfoorumin tietoon on tullut, että hyvinvointialueiden palveluiden saaminen on viivästynyt ja niissä on ollut paljon puutteita. Palvelupäätöksiä on alettu muuttamaan yksipuolisesti siten, että asiakkaita on pyritty siirtämään vammaispalvelulain piiristä sosiaalihuoltolain piiriin. Myös hyvinvointialueiden palvelut ruotsiksi ovat puutteelliset. Vammaisfoorumi esittää sanktioita hyvinvointialueille esim. uhkasakon muodossa, koska hyvinvointialueiden toiminta vaikuttaa massaluonteiselta.

Vammaisneuvostojen rooli on jäänyt hyvinvointialueilla sote -uudistuksen varjoon ja vammaisten ihmisten osallistuminen on vaarantunut. Vammaisfoorumi huomauttaa YK:n vammaissopimuksen artiklan 4.3 osallistamisvelvoitteen merkityksestä. Vammaisneuvostoja kuullaan vasta päätösvaiheessa eikä edeltävästi suunnittelu- tai seurantavaiheissa hyvinvointialueilla.

Resursointi

Vammaisfoorumi huomauttaa, että YK:n vammaissopimuksen artiklan 4.3 osallistamisvelvoite edellyttää sopimusosapuolelta riittävää resurssointia vammaisjärjestöille.

Vammaiset ja kriisit sekä ilmastonmuutos

Vammaisfoorumi katsoo, että pelastus-, kriisi- ja valmiussuunnittelusta on unohtunut vammaisten henkilöiden tilanteen erillispohdinta sekä vammaisjärjestöjen osallisuus tässä työssä, vaikka on selvää, että vammaisten henkilöiden kohdalla teemaan liittyy erityiskysymyksiä ja huomioitavia asioita. Vammaisjärjestöjä ei ole osallistettu mm. valmiussuunnittelun portaalin laadinnassa. Sisäministeriön hallinnonalalla keskustelua ei ole toistuvista pyynnöistä huolimatta aloitettu. Pelastusvalmius nojaa tällä hetkellä asumisyksiköiden suunnitelmien varassa, vaikka kaikki vammaiset henkilöt eivät asu yksiköissä. Myös siviilivalmiuden osalta vammaiset henkilöt on ryhmänä unohdettu.

Vammaisfoorumi huomauttaa vammaisten ihmisten ja vammaisjärjestöjen osallistamisesta kaikessa ilmastonmuutoksen hillitsemistä koskevassa työssä. Ilmastonmuutos on merkittävä asia myös arktisilla saamelaisalueilla, joten saamelaiset vammaiset tulee erikseen huomioida.  

Viittomakielilaki

Digiturvallisuus

Skip to content