Vammaisfoorumi
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kategoria: Lausunnot 2022

Lausunto – Valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet 2020 päivitys 16.12.2022

Lausunto – Valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet 2020 päivitys 16.12.2022

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Asia:  VN/4677/2021 Valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet 2020 päivitys Taustakysymykset Vastaajan taustaorganisaatio Vammaisjärjestö [Vammaisfoorumi ry] Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet oppaan päivittäminen jatkossa? Ovatko nykyiset luovutusperusteet olleet hyödyllisiä? melko paljon Kenen tehtävänä pitäisi olla luovutusperusteiden päivittämisen koordinointi? Sosiaali- ja terveysministeriö Mitä muuta haluaisit sanoa apuvälineiden luovutusperusteiden päivittämisestä? Koordinaation tulee olla ministeriön asettamalla työryhmällä. Työryhmän tulee edelleen…

Lue lisää

Lausunto: Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta -Valtioneuvoston tasa-arvopoliittine selonteko 2.12.2022

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Vammaisfoorumin lausunto Valtioneuvoston tasa-arvopoliittisesta selonteosta EduskuntaTyöelämä- ja tasa-arvovaliokuntatyv(at)eduskunta.fi Asia: Asiantuntijapyyntö / VNS 5/2022 vp. LAUSUNNON ANTAJA Vammaisfoorumi ry kiittää eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokuntaa mahdollisuudesta jättää kirjallinen lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta. Vammaisfoorumi on 27 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena on YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskevan sopimuksen mukaisesti edistää vammaisten…

Lue lisää

Lausunto: Sosiaali- ja terveysvaliokunta – Kehitysvammaisten erityishuolto lain muuttaminen 29.11.2022

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

EduskuntaSosiaali- ja terveysvaliokuntastv(at)eduskunta.fi Sosiaali- ja terveysvaliokunta 30.11.2022 / HE 312/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta / Kirjallinen lausuntopyyntö EDUSKUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNALLE   ASIA: Lausunto HE:stä 312/2022 vp eduskunnalle laiksi kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta LAUSUNNON ANTAJA Vammaisfoorumi ry kiittää eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokuntaa mahdollisuudesta jättää kirjallinen lausunto koskien hallituksen…

Lue lisää

Lausunto: Sosiaali- ja terveysvaliokunta – Sairasvakuutuslaki 2 ja 3 luvun muuttaminen 11.11.2022

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Tiivistelmä Matkakorvausten siirtäminen asiakkaiden maksettaviksi sellaisissa yksityisen sairaanhoidon hoidoissa, jotka eivät ole sairasvakuutuslain mukaan korvattavia, lisäisi vammaisten ihmisten eriarvoisuutta terveyspalveluiden saatavuudessa.  Kela-korvaus yksityisen antamasta fysioterapiasta on ollut tärkeä niille henkilöille, jotka eivät saa vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta vaan kustantavat itse tarvitsemansa fysioterapian.  Vammaispalvelulain mukaiset taksimatkat on tarkoitettu osallisuuden ja normaalin elämän ylläpitämiseen. Niiden käyttäminen yksityisissä terveyspalveluissa…

Lue lisää

Lausunto: Sosiaali- ja terveysvaliokunta – Sosiaalihuoltolain ja terveydenhuoltolain muutos 21.10.2022

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta Asia: HE 197/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaalihuoltolain ja terveydenhuoltolain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi Vastausosoite: StV(at)eduskunta.fi Yleistä Vammaisfoorumi pitää hyvänä, että 2.1.2 Kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia koskevassa kohdassa on mainittu YK:n vammaisoikeussopimus oikeuslähteenä ja kuvattu erityisesti artikla 25 (Terveys). Lisäksi hyvinvointialueille lain soveltamisen tueksi lainsäätäjä huomauttaa aivan oikein, että ”päihde- ja…

Lue lisää

Lausunto: Yleisradion äänisisältöjen tarjoaminen internetissä 26.10.2023

Pasilan linkkitorni

Yleisradion hallintoneuvosto järjestää ennakkoarvioinnin Yleisradion äänisisältöjen tarjoamisesta internetissä Vammaisfoorumi kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto liittyen ennakkoarviointiin Ylen äänisisällöstä verkossa Vammaisfoorumi kannattaa Ylen audiosisällön kehittämistä verkossa myös vastaisuudessa. Monille vammaisille henkilöille on erityisen tärkeää, että tieto välitetään monipuolisesti ja saavutettavassa muodossa. Äänisisällöstä verkossa voi olla hyötyä kaikille, mutta erityisesti ne, joilla ei ole samoja mahdollisuuksia päästä käsiksi…

Lue lisää

Lausunto: Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta – Yhdenvertaisuuslain muuttaminen 19.10.2022

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta HE 148/2022 vp 19.10.2022 Tiivistelmä Vammaisfoorumi kiittää hallituksen esitystä muun muassa siitä, että yhdenvertaisuusvaltuutetun toimivallan lisääminen työelämän asioissa on tervetullut ja toivottu uudistus. Rinnakkainen toimivalta yhdenvertaisuusvaltuutetulla ja työsuojeluviranomaisella parantaa syrjintää kokeneen asemaa.  Yhdenvertaisuusvaltuutettu ei kuitenkaan voisi jatkossakaan viedä syrjintäasiaa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan käsiteltäväksi, vaan ainoastaan pyytää siltä lausuntoa.   Lisäksi yhdenvertaisuus- ja…

Lue lisää

Lausunto: Sähköisen viestinnän palvelut (siirtovelvoite) 30.9.2022

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Vammaisfoorumi ry Lausunto 30.09.2022                                                   Asia:    VN/7543/2022 Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta (siirtovelvoite) Lausunnonantajan lausunto Vammaisfoorumi kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta (siirtovelvoite). Vammaisfoorumi kannattaa verkkojen kehitystä ja ymmärtää tarpeen tarkastella siirtovelvoitteen laajuutta. Paremmin toimivat verkot ja esimerkiksi edellytykset parempiin videopuheluihin voivat osaltaan…

Lue lisää

Lausunto: Sivistysvaliokunta – Valtion talousarvio 2023 27.9.2022

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Vammaisfoorumi ry Handikappforum rf          Finnish Disability Forum                                                                  27.9.2022 Eduskunta Sivistysvaliokunta siv(at)eduskunta.fi Asia: HE 154/2022 vp Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2023 Vammaisfoorumi ry kiittää sivistysvaliokuntaa mahdollisuudesta jättää kirjallinen asiantuntijalausunto hallituksen esityksestä valtion talousarvioksi 2023. Asiantuntijalausunnossaan Vammaisfoorumi keskittyy sivistysvaliokunnan pyynnön mukaisesti seuraaviin teemoihin: osaavan työvoiman saatavuus (erityisesti tavoite: 50 % nuorista ikäluokista suorittaa korkeakoulututkinnon) ja kohtaanto…

Lue lisää

Lausunto: Talousvaliokunta – Tuotteiden ja palvelujen esteettömyysdirektiivi 22.9.2022

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Tiivistelmä Suomessa vammaisten ihmisten lisäksi 1,3 miljoonaa yli 65-vuotiasta hyötyy saavutettavista ja esteettömistä palveluista ja tuotteista. Sähkökirjan laaja määritelmä, joka ottaa huomioon koko palveluketjun, jakelukanavat, avustavan teknologian käytön sekä laajentaisi sähkökirjan määritelmän koskemaan oppimateriaaleja sekä ammattikirjallisuutta parantaisi näkövammaisten opiskelijoiden ja asiantuntijoiden mahdollisuutta hyödyntää uusinta tietoa. Rakennetun ympäristön esteettömyys mahdollistaa vammaisten ja ikääntyneiden henkilöiden itsenäisen elämän….

Lue lisää

Lausunto: Lukiokoulutuksen laatustrategia 23.9.2022

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Lukiokoulutuksen laatustrategian luonnos Tiivistelmä YK:n vammaisten oikeuksien sopimus, erityisesti koulutusta käsittelevä artikla 24 sekä esteettömyyttä ja saavutettavuutta käsittelevä artikla 9 tulisi nostaa esiin strategiassa selvemmin. Koulujärjestelmän ulkopuolisia tukitoimia kuten henkilökohtaista apua, kuljetuspalveluita sekä apuvälineitä ja tulkkausta haettaessa vammaisen lukio-oppilaan vanhemmat ovat keskeisessä roolissa. Siksi vanhempien ja lukion välisen yhteistyön on oltava saumatonta. Avustavan teknologian kuten…

Lue lisää

Ulkoministeriön kansalaisjärjestökuuleminen YK:n ihmisoikeusneuvostosta 5.9.2022

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Puheenvuoron pitäjä: Karoliina Mäki, koordinaattori, Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma Maahan muuttaneiden pääsyä palveluiden piiriin helpotettava Hyvää huomenta kaikille. Nimeni on Karoliina Mäki ja toimin koordinaattorina Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilmassa, Vammaisfoorumi ry:ssä. Tällä hetkellä me tukikeskus Hilmassa kannamme erityistä huolta Ukrainan sodan keskellä olevista ihmisistä, joilla on vaikeuksia vammansa tai sairautensa takia päästä turvaan. Turvaan sodan…

Lue lisää

Lausunto: SORA-säännösten muuttaminen 29.8.2022

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, yliopistolain, ammattikorkeakoululain, tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetun lain 26 §:n ja rikosrekisterilain 6 §:n muuttamisesta sekä opiskelijoiden oikeusturvalautakunnasta annetun lain kumoamisesta Tiivistelmä Sekä YK:n vammaisten oikeuksien sopimus että yhdenvertaisuuslaki velvoittaa koulutuksen järjestäjää huolehtimaan kohtuullisten mukautusten järjestämisestä, jotta myös vammaiset ihmiset voivat hakeutua opiskelijoiksi SORA-aloille. Nyt ehdotettu opiskelijan oikeus…

Lue lisää

Lausunto: Asunto-osakeyhtiölain muuttaminen 29.8.2022

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Luonnos hallituksen esitykseksi asunto-osakeyhtiölain ja toiminimilain 7 §:n muuttamisesta Tiivistelmä Vammaisfoorumi pitää positiivisena, että asunto-osakelakiin kirjataan osakkaan oikeus tehdä esteettömyyden parantamiseen tähtääviä muutostöitä. Vammaisfoorumi esittää, että lakiin kirjataan, että osakas voi tehdä esteettömyyttä parantavia muutostöitä joko omalla kustannuksellaan tai yhteiskunnan tuella. Yhtiölle tai toiselle osakkaalle aiheutuvan haitan tai kustannusten tulisi olla luonteeltaan merkittäviä, jotta niiden…

Lue lisää

Lausunto: Potilasasiavastaava ja sosiaaliasiavastaava -laki 8.8.2022

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Asia:  VN/25975/2021 Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta laiksi potilasasiavastaavista ja sosiaaliasiavastaavista Lausunnonantajan lausunto Edistääkö hallituksen esitysluonnos nykyistä paremmin potilaan sekä sosiaalihuollon ja varhaiskasvatuksen asiakkaan oikeuksien ja oikeusturvan toteutumista? Pääosin edistää potilas- ja sosiaalihuollon asiakkaiden osalta. On hyvä, että potilas- ja sosiaalihuollon vastaavien toiminta keskitetään hyvinvointialueille, potilas- ja sosiaaliasiavastaavilla on määritellyt pätevyysvaatimukset, he tekevät työtään kokopäiväisesti, eivätkä osa-aikaisena…

Lue lisää

Lausunto: Valtakunnalliset lääkinnälliseen kuntoutukseen ohjautumisen perusteet 7.8.2022

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Vammaisfoorumi ry Lausunto 07.08.2022                                                   Asia:  VN/16726/2022 Lausuntopyyntö: Valtakunnalliset lääkinnälliseen kuntoutukseen ohjautumisen perusteet. Opas terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaisille ja kuntoutuksen parissa työskenteleville. Kommentit kappaleittain. Johdanto Oppaan johdanto-osiossa tulisi selkeämmin nostaa esiin, millaisissa tilanteissa ihmiset tarvitsevat lääkinnällistä kuntoutusta.  Samoin olisi tarkennettava oppaan kohdentumista terveydenhuoltolain 29 §:ssä tarkoitettuun julkisen terveydenhuollon järjestämisvastuulla olevaan lääkinnälliseen kuntoutukseen.  Koska lausuntopalvelussa ei ole…

Lue lisää

Lausunto: Julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestäminen 23.6.2022

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi Johdanto Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki työvoimapalveluiden järjestämisestä, jossa säädettäisiin kunnan järjestämistä työvoimapalveluista ja niihin liittyvistä tehtävistä. Nykyinen laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta kumottaisiin. Vastuu työnhakijoille sekä…

Lue lisää

Lausunto: Sosiaalihuoltolain ja terveydenhuoltolain muutos mielenterveys- ja päihdepalveluiden osalta 7.6.2022

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaalihuoltolain, terveydenhuoltolain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmakirjauksen mukaan mielenterveys- ja päihdelainsäädäntö uudistetaan. Esityksessä muu mielenterveys- ja päihdepalveluita koskeva sääntely kuin tahdosta riippumatonta hoitoa tai valtion mielisairaaloita koskeva sääntely kumottaisiin mielenterveyslaista ja päihdehuoltolaista. Kyseisistä palveluista säädettäisiin jatkossa sosiaalihuollon palvelujen osalta sosiaalihuoltolaissa ja terveyden- ja sairaanhoidon osalta terveydenhuoltolaissa….

Lue lisää

Kansallinen raportti – YK:n ihmisoikeusneuvoston tarkastelukierros 7.6.2022

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Kansallinen raportti – YK:n ihmisoikeusneuvoston yleismaailmallisen määräaikaistarkastelun (UPR) neljäs tarkastelukierros Yleismaailmallinen määräaikaistarkastelu (Universal Periodic Review, UPR) on YK:n ihmisoikeusneuvoston yhteyteen perustettu valtioiden välisen vertaistarkastelun mekanismi. Sen avulla neuvosto tarkastelee noin neljän vuoden välein kaikkien YK:n jäsenvaltioiden ihmisoikeustilannetta. Suomen neljäs tarkastelu on marraskuussa 2022. Tarkastelua varten Suomen on laadittava tiivis raportti kansallisista ihmisoikeustoimistaan ja edellisen tarkastelukierroksen…

Lue lisää

Lausunto: Kotouttamislaki 7.6.2022

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Hallituksen esitys eduskunnalle kotoutumisen edistämisestä annetuksi laiksi ja siihen liittyviksi laeiksi 1. Yleiset kommentit kotoutumislakia koskevaan lakiehdotukseen On erittäin kannatettavaa, että vammaiset maahanmuuttajat, erityisen haavoittuvana ryhmänä, on tunnistettu. Esityksessä nostetaan esille, että on olemassa valtakunnallinen toiminta ja taho, joka tukee tätä edellä mainittua ryhmää. Toiveemme on, että kotoutumisen edistämisen suunnittelua, kehittämistä, yhteensovittamista ja seurantaa tehtäessä ja…

Lue lisää

Lausunto: Liikenne- ja viestintävaliokunta – Postilain muuttaminen 30.5.2022

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Vammaisfoorumi ry   Kirjallinen asiantuntijalausuntoHandikappforum rfFinnish disability forum                                   30.5.2022 EduskuntaLiikenne- ja viestintävaliokuntaLiV (at) eduskunta.fi Vammaisfoorumin kirjallinen asiantuntijalausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi postilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (HE 58/2022 vp) Vammaisfoorumi ry kiittää valiokuntaa mahdollisuudesta tulla kuulluksi hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi postilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (HE 58/2022 vp). Vammaisfoorumi on 28 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena on…

Lue lisää

Lausunto: Työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttaminen 25.5.2022

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi sekä sosiaalisista yrityksistä annetun lain kumoamisesta Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/1258/2021                         Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 7 luku Palkkatuki ehdotetaan uudistettavaksi kokonaisuudessaan. Seuraavassa pyydetään esittämään pykäläkohtaiset huomiot 1 § Palkkatuki (sis. palkkatuen määritelmän) Vammaisfoorumi kannattaa ehdotettuja muutoksia. 2 §…

Lue lisää

Lausunto: Pelastuslain muuttaminen 23.5.2022

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Vammaisfoorumi ry                                                     LausuntoHandikapp forum rfFinnish disability forum                        19.5.2022 Sisäministeriökirjaamo.sm (at) govsec.finina.vienonen (at) govsec.fi Viite: VN/14247/2021-SM-1 Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi pelastuslain ja Pelastusopistosta annetun lain muuttamisesta Vammaisfoorumi ry kiittää sisäministeriötä mahdollisuudesta jättää lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi pelastuslain ja Pelastusopistosta annetun lain muuttamisesta. Vammaisfoorumi on 28 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena on YK:n vammaisten…

Lue lisää

Lausunto: Sosiaali- ja terveysvaliokunta – kuluttajansuojalaki 20.5.2022

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Vammaisfoorumi ryHandikappforum rfFinnish Disability Forum 18.5.2022 EduskuntaSosiaali- ja terveysvaliokuntaStV (at) eduskunta.fi Asia: Asiantuntijapyyntö: HE 48/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta Ajankohta: Sosiaali- ja terveysvaliokunta perjantai 20.05.2022 klo 09.00 Asiantuntija: Henrik Gustafsson, lakimies, Invalidiliitto, henrik.gustafsson (at) invalidiliitto.fi Yleistä Kuluttajansuojalaissa ei säädetä nimenomaisesti henkilöön kohdistuvista palveluista. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että nämä palvelut jäisivät…

Lue lisää

Lausunto: Ulkoministeriön kansalaisjärjestökuuleminen YK:n ihmisoikeusneuvostosta 18.5.2022

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Ulkoministeriön kansalaisjärjestökuuleminen YK:n ihmisoikeusneuvostosta Vammaisfoorumin puheenvuoro 18.5.2022 Vammaisfoorumin edustaja, Näkövammaisten liiton erityisasiantuntija Veera Florica Rajala Vammaiset ihmiset ovat erityisen haavoittuvassa asemassa sodissa, konflikteissa sekä pakolaisina Vammaiset ihmiset ovat erityisen haavoittuvassa asemassa kriiseissä ja sodissa. Myös kansainvälistä turvaa etsiessä heillä on monenlaisia esteitä, joita muilla ei ole. Nostan esiin kysymykset kansainvälisestä suojelusta, perheenyhdistämisen prosesseista sekä kotoutumisesta…

Lue lisää

Lausunto: Hallintovaliokunta – Esteettömyysdirektiivin hätäviestintä pykälät 18.5.2022

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Vammaisfoorumi ryHandikapp forum rfFinnish disability forum                        18.5.2022 EduskuntaHallintovaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksia koskevan direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi Asia: HE 41/2022 vp Asiantuntija: Anniina Lavikainen, Kuuloliitto, anniina.lavikainen (at) kuuloliitto.fi Vammaisfoorumi ry kiittää mahdollisuudesta olla kuultavana hätäviestintään liittyvässä käsittelyssä. Vammaisfoorumi pitää välttämättömänä, että 112-hätätekstiviestin rekisteröintipakosta luovutaan. Rekisteröintipakko on estänyt osaa hätätekstiviestipalvelua tarvitsevista henkilöistä käyttämästä…

Lue lisää

Lausunto: Sivistysvaliokunta – Yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomus 13.5.2022

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Vammaisfoorumi ryHandikappforum rfFinnish Disability Forum                      9.5.2022 EduskuntaSivistysvaliokuntasiv (at) eduskunta.fi Asia: K 7/2022 vp Yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomus eduskunnalle 2022 Ajankohta: Sivistysvaliokunnan kokous perjantaina 13.5.2022 klo 11.30 Vammaisfoorumi ry kiittää eduskunnan sivistysvaliokuntaa mahdollisuudesta tulla kuultavaksi ja jättää kirjallinen asiantuntijalausunto koskien yhdenvertaisuusvaltuutetun eduskuntakertomusta 2022. Vammaisfoorumi on 28 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena on YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskevan sopimuksen…

Lue lisää

Lausunto: Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta – Esteettömyysdirektiivin täytäntöönpano 5.5.2022

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Vammaisfoorumi ryHandikappforum rf            Finnish Disability Forum                          3.5.2022 EduskuntaTyöelämä- ja tasa-arvovaliokuntatyv@eduskunta.fi Asia: HE 41/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksia koskevan direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi Tiivistelmä Mahdollisuus hyödyntää tuotteita ja palveluita itsenäisesti on edellytys aidolle osallisuudelle yhteiskunnassa. Sähkökirjan käsite ei saa rajata säätelyn ulkopuolelle osaa julkaisumuodoista tai jakelukanavista. Vammaisfoorumin ehdottama laaja sähkökirjan määritelmä löytyy lausuntotekstistä….

Lue lisää

Lausunto: Sivistysvaliokunta – Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus 5.5.2022

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Vammaisfoorumi ryHandikappforum rf      Finnish Disability Forum                                                               4.5.2022 EduskuntaSivistysvaliokuntasiv (at) eduskunta.fi Asia: HE 55/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta Vammaisfoorumi ry kiittää eduskunnan sivistysvaliokuntaa mahdollisuudesta jättää kirjallinen asiantuntijalausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta. Vammaisfoorumi on 28 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena on…

Lue lisää

Lausunto: Sivistysvaliokunta – turvallisuusympäristön muutos 27.4.2022

Vammaisfoorumi ry                                                  LausuntoHandikapp forum rfFinnish disability forum                                          23.4.2022 EduskuntaSivistysvaliokuntasiv (at) eduskunta.fi Asia: VNS 1/2022 vp Ajankohtaisselonteko turvallisuusympäristön muutoksesta Viite: Sivistysvaliokunnan kokous keskiviikkona 27.4.2022 klo 11.30 Tiivistelmä Poikkeustilanteissa erityisen haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden tuvallisuus on taattava kansainvälisten ihmisoikeussopimusten nojalla. Vaaratilanteissa vammaisilla henkilöillä on oltava pääsy väestönsuojiin, hätäkuljetuksiin sekä näitä koskevaan tietoon. Vammaisten nuorten tulisi voida osallistua…

Lue lisää

LAUSUNTO: Lainvalmistelun vaikutusarviointiohje 26.4.2022

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

VAMMAISFOORUMI RY:N LAUSUNTO Oikeusministeriön lausuntopyyntö uudistettavan lainvalmistelun vaikutusarviointiohjeen luonnoksesta Tiivistelmä Lainvalmistelun vaikutusarviointiohjeen yleinen osa on hyvin perusteltu ja selkeä. Vammaisfoorumi kuitenkin esittää Vammaisvaikutusten arviointia (VAVA) otettavaksi käyttöön laajasti lainvalmistelussa.  Vammaisfoorumi toivoo ohjeistuksen tarkentamista kokemusasiantuntijoiden sekä vammaisjärjestöjen edustajien ja muun osallistamiseen (CRPD art. 4.3) tähtäävän menettelyn osalta. Ohjeessa tulisi varmistaa, että vammaisia ihmisiä edustavia tahoja todella…

Lue lisää

Lausunto: Liikenne- ja viestintävaliokunta – Esteettömyysdirektiivi 21.4.2022

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Asiantuntijalausunto Tiivistelmä Esteettömyysdirektiivin kansallisen täytäntöönpanotavan on parannettava tosiasiallisesti tuotteiden ja palveluiden käytettävyyttä, saavutettavuutta ja esteettömyyttä.   Sähkökirjan käsite ei saa rajata säätelyn ulkopuolelle tiettyjä julkaisumuotoja tai jakelukanavia. Vammaisfoorumin ehdottama laaja sähkökirjan määritelmä löytyy lausuntotekstistä. Audiovisuaalisten sisältöpalveluiden kuten laajakaista-tv:n käytettävyys ja saavutettavuus koostuu useista eri tekijöistä. Vastuu jakautuu koko jakeluketjulle. Palveluiden saavutettavuudesta nykyisyydellään tarvitaan lisää tietoa. Kaupunki-…

Lue lisää

Lausunto: Yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomus 2022 14.4.2022

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Vammaisfoorumi ryHandikappforum rfFinnish Disability Forum                      14.4.2022 EduskuntaSosiaali- ja terveysvaliokunta StV (at) eduskunta.fi Asia: K 7/2022 vp Yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomus eduskunnalle 2022 Ajankohta: sosiaali- ja terveysvaliokunnan kokous tiistaina 19.4.2022 klo 10.00 Vammaisfoorumi ry kiittää eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokuntaa mahdollisuudesta tulla kuultavaksi ja jättää kirjallinen asiantuntijalausunto koskien yhdenvertaisuusvaltuutetun eduskuntakertomusta 2022. Vammaisfoorumi on 28 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena…

Lue lisää

Lausunto: Vammaispalvelulainsäädännön uudistus 6.4.2022

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

LAUSUNTOPYYNTÖ VAMMAISPALVELULAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUKSESTA Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/12531/2021 STM083:00/2019 Johdanto Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi uudeksi vammaispalvelulaiksi. Esitysluonnokseen liittyy lisäksi muutoksia kehitysvammaisten erityishuollosta annettuun lakiin, sosiaalihuoltolakiin, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annettuun lakiin. Tausta Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaan vammaisten ihmisten yksilöllisten tarpeiden parempi huomioon ottaminen toteutetaan osana vammaispalvelulain uudistusta….

Lue lisää

Kannanotto: Esteettömyysdirektiivi perustuslakivaliokunnan käsittelyyn 6.4.2022

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Arvoisat puhemiehet ja puhemiesneuvoston jäsenet, otamme teihin yhteyttä Vammaisfoorumi ry:n nimissä. Vammaisfoorumi on 28 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena on YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan sopimuksen mukaisesti edistää vammaisten ihmisten tasa-arvoa ja yhdenvertaisen osallistumisen mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Vammaisfoorumi edustaa jäsenjärjestöjensä kautta noin 223 000 vammaista ja pitkäaikaissairasta ihmistä. Saamiemme tietojen mukaan eduskunnan käsittelyyn on 7.4.2022 tulossa…

Lue lisää

Lausunto: Edustajakannedirektiivin täytäntöönpano 31.3.2022

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Edustajakannedirektiivin täytäntöönpano Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/9183/2021 Vammaisfoorumi kiittää mahdollisuudesta lausua Edustajakannedirektiivin täytäntöönpanoa koskevasta työryhmämietinnöstä. Vammaisfoorumi pitää lähtökohtaisesti edustajakannetta ja sen kansallista implementointia tervetulleena uudistuksena. Parhaimmillaan tästä voi tulla tärkeä lisätyökalu myös vammaisille kuluttajille ja siten vahvistaa heidän oikeusturvaansa. Myös suhteessa esteettömyysdirektiivin valvontaan ja täytäntöönpanoon tällä voi olla suuri potentiaalinen arvo uutena instrumenttina. Käytännössä tämän uuden vaihtoehdon…

Lue lisää

Lausunto: Televisio- ja radio-ohjelmistojen siirtovelvoite 25.3.2022

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Liikenne- ja viestintäministeriö Lausuntopyyntö: Arviomuistio televisio- ja radio-ohjelmistojen siirtovelvoitteesta Viite: VN/7543/2022 Keskeiset huomiot esityksestä Vammaisfoorumi vaatii, että SVPL 227§ säilytetään vähintään entisellään. Vammaisfoorumi esittää kuitenkin, että tavoitteeksi tulee ottaa siirtovelvoitteen laajentaminen koskemaan HbbTV-signaalia ja pyytää harkitsemaan MTV3:n ja Nelosen lisäämistä siirtovelvoitteen alle. Vammaisfoorumi vaatii, että radiolähetysten siirtovelvoite säilytetään, sillä sen poistaminen olisi epäedullista sosioekonomisesti heikossa…

Lue lisää

Lausunto: Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietolaki

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Vammaisfoorumi ry Lausunto                                 VN/2037/2021 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Johdanto Esityksellä toteutettaisiin sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintasäädösten kokonaisuudistus. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä sekä tarvittavat muutokset muihin lakeihin. Laki sisältäisi keskeisen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen ja asiakirjojen käsittelyä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon…

Lue lisää

Lausunto: Lakivaliokunta – seksuaalirikokset 15.3.2022

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Vammaisfoorumi ryHandikappforum rf         Finnish Disability Forum                      14.3.2022 Eduskunnan lakivaliokunta Asia: HE 13/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle seksuaalirikoksia koskevaksi lainsäädännöksi Lakiesitys edellyttää vammaisvaikutusten arviointia Vammaisfoorumi katsoo, että rikoslain seksuaalirikossäännöksiä koskevalla kokonaisuudistuksella on vammaisten ihmisten oikeuksiin liittyviä vaikutuksia. Lakiesityksessä ei kuitenkaan kiinnitetä huomiota vammaisten ihmisten oikeuksiin kokonaisvaltaisesti eikä ole tehty erikseen vammaisvaikutusten arviointia. Vammaisvaikutusten arviointi (VAVA) tarkoittaa lakiesityksen…

Lue lisää

Lausunto: Makrovakauden valvontavälineet 11.3.2020

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Vammaisfoorumi ryHandikappforum rf         Finnish Disability Forum                      11.3.2022 Lausunto: Lausuntopyyntö eräitä makrovakauden valvontavälineitä koskevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=9495c2f2-a649-4fb2-b179-d38ffb795017 Yleisiä huomioita: Vammaisfoorumi kannattaa mietinnön tavoitteita ja pitää esitettyjä keinoja pitkälti oikeansuuntaisina. Vammaisfoorumi haluaa kuitenkin esittää huolensa sääntelyn muutosten vaikutuksesta esteettömään asuntorakentamiseen ja peräänkuuluttaa vammaisvaikutusten arviointia. Esteettömämpi asuntorakentaminen on pitkälti uudistuotantoa eikä tämän toimintaedellytyksiä tule vaarantaa. Vammaisfoorumi muistuttaa myös, että…

Lue lisää

Lausunto: Sosiaali- ja terveysvaliokunta – Ihmisoikeuspoliittinen selonteko 8.3.2022

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Vammaisfoorumi ryHandikappforum rf         Finnish Disability Forum                      3.3.2022 EduskuntaSosiaali- ja terveysvaliokunta stv@eduskunta.fi Asia: VNS 10/2021 vp / Asiantuntijapyyntö / Valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittinen selonteko Ajankohta: sosiaali- ja terveysvaliokunnan kokous tiistaina 8.3.2022 klo 10.40 Vammaisfoorumi ry kiittää eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokuntaa mahdollisuudesta tulla kuultavaksi ja jättää kirjallinen asiantuntijalausunto koskien valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittista selontekoa. Vammaisfoorumi on 28 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena…

Lue lisää

Lausunto: Sivistysvaliokunta – Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 2.3.2022

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Vammaisfoorumi ryHandikappforum rfFinnish Disability Forum                      2.3.2022 EduskuntaSivistysvaliokuntasiv@eduskunta.fi HE 19/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Kirjallinen lausunto Vammaisfoorumi ry kiittää eduskunnan sivistysvaliokuntaa mahdollisuudesta jättää kirjallinen asiantuntijalausunto hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Vammaisfoorumi on 28 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena…

Lue lisää

Lausunto: Lakivaliokunta – Valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittinen selonteko 24.2.2022

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Vammaisfoorumin lausunto valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittisesta selonteosta Eduskunnan lakivaliokunta, kuuleminen 24.2.2022 Asia:             Valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittinen selonteko Viite:             VNS 10/2021 vp. Yleistä YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus ratifioitiin 10.6.2016 ja se on lakina voimassa osana Suomen oikeusjärjestystä. Yhdenvertaisuuslain uudistuksen myötä vuonna 2015 vammaisuuden perusteella on tehty syrjintäilmoituksia eniten yhdenvertaisuusvaltuutetulle. Vammaisten henkilöiden oikeussuojan saatavuus on tosiasiassa heikkoa Suomessa. Vammaiset…

Lue lisää

Lausunto: Sivistysvaliokunta – Valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittinen selonteko 22.2.2022

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Vammaisfoorumi ryHandikappforum rfFinnish Disability Forum                     14.2.2022 EduskuntaSivistysvaliokuntasiv@eduskunta.fi Asia: VNS 10/2021 vp Valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittinen selonteko Ajankohta: sivistysvaliokunnan kokous 22.2.2022 klo 12.00 Vammaisfoorumi ry kiittää eduskunnan sivistysvaliokuntaa mahdollisuudesta tulla kuultavaksi ja jättää kirjallinen asiantuntijalausunto koskien valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittista selontekoa. Vammaisfoorumi on 28 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena on YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskevan sopimuksen mukaisesti edistää vammaisten ihmisten tasa-arvoa…

Lue lisää

Lausunto: Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta – Ihmisoikeuspoliittinen selonteko 22.2.2022

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Vammaisfoorumi ryHandikappforum rfFinnish Disability Forum                      21.2.2022 EduskuntaTyöelämä- ja tasa-arvovaliokuntaTyV (at) eduskunta.fi Asia: VNS 10/2021 vp / Asiantuntijapyyntö / Valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittinen selonteko Ajankohta: Valiokunnan kokous tiistai 22.2.2022 klo 12.15 Vammaisfoorumi ry kiittää eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaa mahdollisuudesta tulla kuultavaksi ja jättää kirjallinen asiantuntijalausunto koskien valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittista selontekoa. Vammaisfoorumi on 28 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena on…

Lue lisää

Lausunto: Valtion palveluiden palveluaikojen muutos 29.1.2022

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Hallituksen esitys valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista annetun lain ja julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta Lausunto on jätetty lausuntopyynnön mukaisesti sivustolle lausuntopalvelu.fi. Taustaa Tavoitteena on uudistaa valtion viranomaisten palveluaikaa koskeva sääntelyä siten, että viranomainen voisi joustavammin kohdentaa palveluaikaansa asiakastarpeiden mukaisesti. Aukiolon käsitteen sijasta siirryttäisiin valtion viranomaisten nykyisen toimintaympäristön edellyttämään käsitteistöön. …

Lue lisää

Lausunto: Vuoroasuvien lasten tilanteen toimenpidesuunnitelma

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Vammaisfoorumin lausunto toimenpidesuunnitelma lainsäädännön ja toimintatapojen uudistamiseksi vuoroasuvien lasten tilanteissa Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/4198/2021 https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=ede74d6f-55c7-4913-ade0-5f03880009a8 Lisätietoja: Lakimies Tanja.Salisma@tukiliitto.fi Asiantuntija Ylva.Krokfors@invalidiliitto.fi Lakimies Elias.Vartio@samsnet.fi Yleiset huomionne toimeenpanosuunnitelmasta Vammaisfoorumi kiittää mahdollisuudesta lausua toimeenpanosuunnitelmasta. Suunnitelma on aihealueiltaan varsin kattava ja oikeasuuntainen. Eriarvoisuuden ennaltaehkäisyn ja lapsen edun toteutumisen näkökulmasta vammaisnäkökulmaa ja enemmän konkretiaa olisi silti kaivattu tässä vaiheessa, kun asiaa on…

Lue lisää

Skip to content