Vammaisfoorumi
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Autoveron palautusjärjestelmä uusittava – Vammaisfoorumin esitys hallitusohjelman 2023-2027 ja puolueiden vaaliohjelmien valmisteluun

Takaisin Ajankohtaista -listaukseen

Autoveron palautusjärjestelmä uusittava – Vammaisfoorumin esitys hallitusohjelman 2023-2027 ja puolueiden vaaliohjelmien valmisteluun

Auto on vammaisille henkilöille välttämätön liikkumisväline, joka turvaa ja kompensoi menetettyä liikkumiskykyä tai sen merkittävää heikentymistä. Auto antaa yhdenvertaisen mahdollisuuden liikkumiseen, opiskeluun, työssäkäyntiin, harrastuksiin ja osallistumiseen yhteiskunnassa. Vammaisen henkilön itsenäinen liikkuminen voi olla mahdotonta ilman autoa. Liikkuminen on vammaisten henkilöiden näkökulmasta perus- ja ihmisoikeuskysymys.

Vammaispalvelulain nojalla voidaan myöntää tukea auton hankintaan määrärahasidonnaisena tukitoimena, mutta määrärahojen riittämättömyyden ja niiden rajatun kohdentamisen vuoksi tukea myönnetään vain harvoille. Vammaiset henkilöt eivät ole keskenään yhdenvertaisia vammaispalvelulain mukaisten autoon liittyvien tukien saamisessa.

Vammaisten henkilöiden auton hankintaa on tuettu autoverolain 26 §:n mukaisella autoveron palautuksella, jonka suuruus on enimmillään 3770 € (4980 €, jos vamma edellyttää automaattivaihteista autoa). Autoilun verotuksen ja autokannan muuttumisen vuoksi vammaisille myönnettävän autoveron palautus on menettänyt merkitystään vammaisen henkilön liikkumismahdollisuuksien tukemisessa. Veron osuus on nykyisten vähäpäästöisempien autojen osalta laskenut niin vähäiseksi, että autoveronpalautusta ei saa täysimääräisenä tai ei lainkaan. Sähköautosta ei peritä autoveroa, joten siitä ei myöskään voi saada autoveron palautusta. Autoveron palautusjärjestelmä ei näin ollen kannusta hankkimaan vähäpäästöistä tai päästötöntä autoa. Autoveron palautusjärjestelmä on vanhentunut ja se sisältää kannustinongelman.

On tarkoituksenmukaista, että yhteiskunta edelleen tukee vammaisten henkilöiden auton hankintaa. Kyse on positiivisesta erityiskohtelusta, joka edistää tosiasiallisen yhdenvertaisuuden toteutumista. Auton hankinnan tukeminen tuo yhteiskunnalle kustannussäästöjä, koska vammaisten henkilöiden kuljetuspalvelujen (taksimatkojen) tarve vähenee. Tuki tuo myös välillisiä hyötyjä, esim. vammaisten henkilöiden työntekomahdollisuuksien parantumisen myötä. Tukijärjestelmä tulisi uudistaa huomioiden sekä ilmastotavoitteet että vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuus ja osallisuus yhteiskuntaan.

Vammaisfoorumi esittää, että seuraavaan hallitusohjelmaan tulisi kirjata, että autoverolain 26 §:n mukainen autoveron palautus vammaisuuden perusteella korvataan säätämällä uudesta, suorasta auton hankintatuesta.  Hallitusohjelmassa hallituksen tulisi sitoutua tekemään auton hankintatukijärjestelmästä selvitys, jonka pohjalta uusi järjestelmä kehitettäisiin.

Vammaisfoorumi on 30 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena on edistää vammaisten ihmisten tasa-arvoa ja yhdenvertaisen osallistumisen mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Jäsenjärjestöjensä kautta se edustaa noin 280 000 vammaista ja pitkäaikaissairasta ihmistä.

Skip to content