Vammaisfoorumi
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Lausunto – Oikeusministeriön työryhmän mietintö julkisuuslain ajantasaistamisesta 16.02.2024 

Takaisin Lausunnot -listaukseen

Lausunto – Oikeusministeriön työryhmän mietintö julkisuuslain ajantasaistamisesta 16.02.2024 

Vammaisfoorumi ry

Lausunto 16.02.2024

Asia: VN/27452/2020/

Muut mahdolliset huomionne?

Vammaisfoorumi kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto työryhmän ehdotuksesta päivittää julkisuuslakia. Foorumi näkee, että ehdotus selkeyttäisi pääosin nykyistä julkisuuslainsäädäntöä, joka on olennainen avoimen ja demokraattisen yhteiskunnan näkökulmasta. Työryhmän mietinnössä viitataan eduskunnan perustuslakivaliokunnan käytäntöön, joka painottaa oikeusturvan ja hyvän hallinnon vaatimusten tärkeyttä hallintotehtäviä siirrettäessä muille kuin viranomaisille.

Julkisuuslain 16 §:n 5 momentissa ehdotetaan viranomaisen oikeutta kieltäytyä tietopyynnön toteuttamisesta, jos se vaatisi ilmeisen kohtuuttomia toimia. Tämä ehdotus herättää haasteita, sillä viranomaiset saattavat kieltäytyä herkemmin erityisesti hallituksen painostaessa julkisen sektorin säästöjä. Käsite ”ilmeinen kohtuuttomuus” on tulkinnanvarainen ja voi johtaa erilaisiin tulkintoihin, mikä vaatii jatkotyöstöä. Vammaisfoorumin näkökulmasta säännös ei ole riittävän selkeä, ja asiakirjojen tietojen saannissa on edelleen haasteita vammaisille ja vammaisjärjestöille.

On tärkeää selkeyttää, mitkä tietopyynnöt voitaisiin katsoa ilmeisen kohtuuttomiksi ja mitkä eivät. Mietinnössä olisi hyvä ottaa huomioon myös vammaisneuvostojen rooli ja tarve saada julkisia tietoja, sillä ne osallistuvat aktiivisesti kuntien ja hyvinvointialueiden suunnitteluun ja päätöksentekoon, mutta heillä on usein vaikeuksia saada tarvittavia tietoja osallistuakseen päätöksentekoon tehokkaasti.

Kyröläinen Anni

Vammaisfoorumi ry

Skip to content