Edustukset

2014 Edustukset (doc)

Vammaisfoorumin edustukset työryhmissä ja neuvottelukunnissa vuonna 2014

Puheenjohtaja Merja Heikkonen
Vammaispalvelulain käsikirjan toimitusneuvosto, THL, jäsen
Vampo -seurannan koordinaatioryhmä, STM, jäsen
VALAS (Vammaisia henkilöitä koskevan sosiaalihuollon erityislainsäädännön uudistamista selvittävä työryhmä), jäsen
Suomen Itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden valtuuskunta, jäsen
Kuntoutusasioiden neuvottelukunta, Kela, varajäsen

varapuheenjohtaja Kalle Könkkölä
Ihmisoikeustoimikunta, ihmisoikeustoimijoiden paneeli, OM, jäsen

hallituksen jäsen Anssi Kemppi
Osatyökykyisten työllistymisen edistämisen työryhmä, TEM, jäsen

hallituksen jäsen Jukka Sariola
Kuntoutusasiain neuvottelukunta, KELA, jäsen
Kuntoutusasiain neuvottelukunta, STM, varajäsen
Kansainvälisten ihmisoikeusasiain neuvottelukunta, UM, varajäsen

hallituksen jäsen Sirkka Sivula
TEOS (Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita selvittävä työryhmä), jäsen
hallituksen jäsen Ilona Toljamo
Vampo- seurannan koordinaatioryhmä, STM, jäsen

pääsihteeri Pirkko Mahlamäki
Kuntoutusasiain neuvottelukunta, STM, jäsen
Kansainvälisten ihmisoikeusasiain neuvottelukunta, UM, jäsen
työvaliokunnan jäsen
Syrjinnän seurantaryhmä,STM; jäsen

Liisa Murto, oikeuksienvalvontalakimies, NKL
Itsemääräämisoikeuden rajoittamistyöryhmä, jäsen, alatyöryhmän puheenjohtaja, STM Vammaispalvelulain käsikirjan toimitusneuvosto, juristijaosto, THL, jäsen

Hanna-Mari Hanhiala
Vammaispalvelulain käsikirjan toimitusneuvosto, THL,varajäsen

Henrik Gustafsson
Apuvälinetyöryhmä, STM, jäsen

Vammaisfoorumin kansainväliset edustukset vuonna 2014

hallituksen jäsen Ulrika Krook
Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder, medlem (jäsen)

pääsihteeri Pirkko Mahlamäki
European Disability Forum, board member (hallituksen jäsen)
Handikapporganisationernas Nordiska Råd, medlem (jäsen)
Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder, vicemedlem (varajäsen)

Pekka Tuominen
EDF Membership and credentials committee, member (jäsen)