Tavoitteet

• edistää vammaisten ihmisten tasa-arvoa ja yhdenvertaisen osallistumisen mahdollisuuksia yhteiskunnassa vammaisjärjestöjen yhteistyön avulla
• edustaa Suomen vammaisjärjestöjä kansallisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä.