Tukikeskus hilma

Styrelsen 2015

Merja Heikkonen, De Synskadades Centralförbund rf
Ordförande
GSM 050 3835226

Kalle Könkkölä, Tröskeln rf
Vice ordförande
GSM 0500 503 516

Tiina Airaksinen, Invalidförbundet rf
GSM 040 8257 904

Ulrika Krook SAMS rf
GSM 050 443 0576

Raila Kujala, Muskelhandikappförbundet rf
GSM 0440 639 863

Sirkka Sivula, De Utvecklingsstördas Stödförbund rf
GSM 050 538 0548

Ilona Toljamo, Finlands CP-förbund rf
GSM 040 757 8223* Sivun alkuun

Vammaisfoorumi ry - Handikappforum rf
PL 30, 00030 IIRIS
Gsm: 044 5679 077 | email: info[]vammaisfoorumi.fi

Päivitetty: 7.1.2015 Webmaster