Tukikeskus hilma

Syfte

Syftet hos Handikappforum är att:

- Främja funktionsnedsatta personers jämlikhet och delaktighet i samhället genom samarbete mellan handikapporganisationer

- Representera finländska handikapporganisationer i nationellt och internationellt samarbete


* Sivun alkuun

Vammaisfoorumi ry - Handikappforum rf
PL 30, 00030 IIRIS
Gsm: 044 5679 077 | email: info[]vammaisfoorumi.fi

Päivitetty: 7.1.2015 Webmaster