Tukikeskus hilma

Handikappforum rf - Vammaisfoorumi ry

Handikappforum rf främjar funktionsnedsatta människors samhälleliga ställning och välmående.

Handikappforum är en samarbetsorganisation för 32 nationella handikapporganisationer. Forumet grundades år 1999.

Handikappforum representerar finländska handikapporganisationer i nationellt och internationellt samarbete, framförallt i Europeiska handikappforumet (EDF). Det nationella påverkansarbetet fokuserar på att förstärka jämlikheten och delaktigheten för personer med funktionsnedsättning. Forumets arbetssätt baserar sig på nätverk och är administrativt lätt och decentraliserat.* Sivun alkuun

Vammaisfoorumi ry - Handikappforum rf
PL 30, 00030 IIRIS
Gsm: 044 5679 077 | email: info[]vammaisfoorumi.fi

Päivitetty: 13.3.2015 Webmaster