Tukikeskus hilma

Linkit

Linkit jäsenjärjestöjen sivuille

Valtakunnallinen vammaisneuvosto VANE


 • Näkövammaisten keskusliitto
  Näkövam­mais­ten Kes­kus­liit­to on Suo­men näkövam­mai­syh­dis­tys­ten kat­tojärjestö, jo­ka edistää so­kei­den ja heik­konäköis­ten ih­mis­ten oi­keuk­sien to­teu­tu­mis­ta,


 • * Sivun alkuun

  Vammaisfoorumi ry - Handikappforum rf
  PL 30, 00030 IIRIS
  Gsm: 044 5679 077 | email: info[]vammaisfoorumi.fi

  Päivitetty: 7.1.2015 Webmaster